DUBSKÝ, Martin. Seismické zkoušky odolnosti spínací techniky nízkého napětí [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61486. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Lukáš Dostál.

Uložit do Citace PRO