BÉRCEŠ, Erik. Střídavý měnič napětí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61488. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marek Toman.

Uložit do Citace PRO