VESELÝ, Petr. Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Procházka.
Uložit do Citace PRO