GLOGAR, Jaroslav. Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61508. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Martin Mach.
Uložit do Citace PRO