MAREK, Stanislav. Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Michal Zelenka.

Uložit do Citace PRO