ŠICNER, Jiří. Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO