BEDNÁR, Branislav. Audio zesilovače pracující ve třídě D a jejich počítačová simulace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.
Uložit do Citace PRO