CINGEL, Štefan. Recyklace fotovoltaických modulů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61523. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Kristýna Jandová.
Uložit do Citace PRO