LOJEK, Stanislav. Zabezpečená správa síťových klientů [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61526. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jakub Frolka.

Uložit do Citace PRO