DLUHÝ, Vojtěch. Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jitka Poměnková.
Uložit do Citace PRO