ŽLEBEK, Lukáš. Sada přípravků pro demonstraci základních klíčovacích technik [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Číž.
Uložit do Citace PRO