JORDÁNOVÁ, Ivana. Frekvenční obsah elektrokardiografických záznamů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61555. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO