KÁČEROVÁ, Erika. Rozpoznání hudebního žánru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Uher.
Uložit do Citace PRO