KUNC, Jaroslav. Android aplikace pro měření uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61582. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Rastislav Červenák.

Uložit do Citace PRO