HŘÍBKOVÁ, Veronika. Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Roman Jakubíček.
Uložit do Citace PRO