ŠIMÁK, Jan. Měření vzdáleností mezi stanicemi v IP sítích [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO