ŠABLATURA, Martin. Návrh a realizace fantomu pro MRI [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61638. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Dušan Nešpor.

Uložit do Citace PRO