POSPÍŠIL, Tomáš. Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61642. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO