PELIKÁNOVÁ, Veronika. Nástroj pro testování kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61655. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.
Uložit do Citace PRO