TROJAN, Vítězslav. Tenzometrická měření [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6169. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.

Uložit do Citace PRO