VALOUCH, Lukáš. Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Beneš.

Uložit do Citace PRO