ŠKARABELOVÁ, Lenka. Piezoelektřina v technické praxi [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61706. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Kazelle.
Uložit do Citace PRO