SEDLÁK, Milan. Přepínatelný filtr signálu v pásmu UKV [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Drexler.

Uložit do Citace PRO