BEŇKOVÁ, Daniela. Srovnávací studie působení léčiv vybraného onemocnění na základě genových polymorfismů člověka [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61718. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavlína Cicková.
Uložit do Citace PRO