POLÁŠEK, Jaromír. Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Mžourek.
Uložit do Citace PRO