YERPEISSOV, Serik. Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61739. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Mžourek.
Uložit do Citace PRO