VRABELOVÁ, Renata. Brno 1945 - 1975 v kontextu československé architektury. Specifika brněnské architektury v celorepublikovém kontextu [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61748. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Vladimír Šlapeta.

Uložit do Citace PRO