DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al., DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK a Jan SKŮPA, ed. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. Nakladatelství VUTIUM, 2016 [cit. 2021-10-23]. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF). Dostupné z: doi:10.13164/book.oa
Uložit do Citace PRO