VESELÝ, Vítězslav a Pavel RAJMIC. Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů [online]. Vysoké učení technické v Brně, 2015, 1-164 [cit. 2021-11-27]. ISBN 978-80-214-5186-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61758
Uložit do Citace PRO