NEUŽIL, Pavel, Wanxin SUN, Tomáš KARÁSEK a Andreas MANZ. Nanoliter-sized overheated reactor. Applied Physics Letters [online]. AIP Publishing, 2015, 106(024104), 024104-1-024104-5 [cit. 2023-03-21]. ISSN 0003-6951. Dostupné z: doi:10.1063/1.4905851

Uložit do Citace PRO