SIKORA, Michal. Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6177. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ctirad Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO