ŽÁKOVSKÁ, Martina a Michal MEDONOS. Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby. In: ISeC 2015 PROCEEDINGS [online]. © NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic, 2015, s. 285-292 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-972051-0-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61777

Uložit do Citace PRO