BAY ABO DABBOUS, Salma. Využití nekonvenčních CMOS technik při návrhu analogových obvodů s nízkým příkonem a nízkým napájecím napětím pro biomedicínské aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61782. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Fabian Khateb.
Uložit do Citace PRO