JIRGL, Miroslav. Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61784. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Děkanát Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.

Uložit do Citace PRO