CIMBÁLNÍK, Jan. Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61785. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Jurák.
Uložit do Citace PRO