LOŠÁK, Petr. Optimalizace modálního tlumení lopatek vysokotlakých stupňů parních turbín [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6179. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Eduard Malenovský.

Uložit do Citace PRO