ČERNEKOVÁ, Alžbeta. Syntéza a verifikace síťové konfigurace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.
Uložit do Citace PRO