ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Model elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6180. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO