KVITA, Jakub. Popis fotografií pomocí rekurentních neuronových sítí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61816. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO