HOLUBEC, Petr. Analýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phone [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Aron.
Uložit do Citace PRO