HORT, Filip. Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6182. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.

Uložit do Citace PRO