NOSKO, Svetozár. Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Musil.
Uložit do Citace PRO