KONEČNÝ, Kamil. Animovaný 3D model [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61822. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO