KOMPOVÁ, Radmila. Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO