BEDNÁŘ, Petr. Regulated Grammars: Concepts, Properties and Applications [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61828. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO