KIDOŇ, Marek. Evoluční návrh hašovacích funkcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Roland Dobai.
Uložit do Citace PRO