VRZAL, Radek. Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61837. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO