HOLUŠA, Jan. Modelování protokolů HSRP a GLBP pro redundanci brány [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61858. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO