NOVÁČIK, Tomáš. Rekurentní neuronové sítě pro rozpoznávání řeči [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61863. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Karel Veselý.
Uložit do Citace PRO