NÉTKOVÁ, Barbora. Evoluční návrh využívající přepisovací systémy [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.

Uložit do Citace PRO